Een duurzaam zaakgerichte gemeente

Zaakgericht werken is een ontwikkeling die, decennia lang een belangrijk agenda punt is voor de gemeente. Er zijn veel initiatieven gestart en trajecten gevolgd om een zaakgerichte gemeente te construeren. Belangrijke voordelen van zaakgericht werken zijn de verbetering van de dienstverlening voor bedrijven en inwoners. De voorziening van informatie wordt voor bedrijven en inwoners vereenvoudigd. De efficiency en kostenbesparing voor de gemeente op lange termijn.

De overheid heeft bepaald dat inwoners en bedrijven hun officiƫle aangelegenheden vanaf 2017 ook digitaal moeten kunnen regelen.Daarom is zaakgericht werken voor de gemeente nog belangrijker geworden. Hoewel het belangrijk is voor gemeenten om zich te realiseren dat zaakgericht werken niet alleen geregeld is met een digitale overstap. Het traject draait voornamelijk om de verandering in de manier van werken en organiseren.

Hoe kan de gemeente haar dienstverlening en taken zo gericht mogelijk uitvoeren en afhandelen? Doeltreffend met een gerichte, transparante aanpak. Een aanpak die duurzaam en effectief is.

Quarant.nl is het bedrijf dat deze effectieve dienstverlening van mensen en bedrijven in gemeenten kan bewerkstelligen. Quarant.nl is een deskundige organisatie die aangestuurd wordt door vakbekwame mensen, die reeds ervaring hebben in het zaakgericht werken. Zaakgericht werken is een proces dat gevormd wordt en tot stand komt in fases. Een ontwikkeling die tijd eist maar waar uiteindelijk zowel de gemeente als de gemeenschap de vruchten van plukken.