Zaakgericht werken is een ontwikkeling die, decennia lang een belangrijk agenda punt is voor de gemeente. Er zijn veel initiatieven gestart en trajecten gevolgd om een zaakgerichte gemeente te construeren. Belangrijke voordelen van zaakgericht werken zijn de verbetering van de dienstverlening voor bedrijven en inwoners. De voorziening van informatie wordt voor bedrijven en inwoners vereenvoudigd.

Read More